Kongre Programı

22 Ocak 2020 Çarşamba

09.00- 17.00

Kongre kayıt

09.00- 12.00

Kurslar

Teorik eğitim

12.00- 13.00

Öğle yemeği

13.00- 15.30

Kurslar

Pratik eğitim

17.00- 18.45

Açılış programı

İstiklal Marşı ve saygı duruşu

Açılış konuşmaları

Beden bağışında bulunan Yoloğlu Ailesi’ne teşekkür töreni

“Lisans Üstü Eğitimde Danışmanın Öğrencilerinden Beklentileri”
Prof.Dr. Behice DURGUN

19.00

Açılış kokteyli

23 Ocak 2020 Perşembe

08:30 – 09:00

Poster Bildiri hazırlıkları

09:00 – 10:00

SALON 1 Sözlü Bildiri Sunumları
Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul & Prof. Dr. Çağatay Barut (Oturum Bşk.)

SS01 Kafeinin Embriyonel Böbrek Gelişimine olan Teratojenik Etkisine Karşı Melatoninin Koruyucu Rolü
Yılmaz S,
Üner A, Akyüz E, Tokpınar A

SS02 Deneysel Epilepsi Modelinde Kalbin Morfolojik Olarak İncelenmesi
Polat AK , ŞAHİN S , YILMAZ S , AKYÜZ E

SS03 İnsan Beyin Sapının Nörokimyasal Yapısı

Şengül G, Türe U, Paxinos G

SS04 Essential Anatomical Landmarks for Gynecologists: Video Based Demostration During Surgery

Şahin Aker S, Taşkın S

SALON 2 Sözlü Bildiri Sunumları
Prof. Dr. Ayhan Cömert & Prof. Dr. Deniz Demiryürek (Oturum Bşk.)

SS05 İnsan Fetüslerinde Dorsal Servikal Kökler ve Dorsal Kök Giriş Bölgelerinin Mikrocerrahi Anatomisi

Elvan Ö, Kayan G, Aktekin M

SS06 Fetüs Kadavralarında Canalis Carpi’nin Anatomik Yapısının İncelenmesi

Kondak M, Uluutku MH

SS07 El tercihi ve palmar çizgiler

Akbaytürk N, Uluutku MH, Çan MA, Özyaşar AF

SS08 A Rare Cause of Chronic Pelvic Pain Diagnosed by Clinical Anatomy: PelvicCongestion Syndrome

Demir Ö, Turna M, Özalp M

10:00 – 10:30

Kahve arası-Poster ziyaretleri

10:30 – 10:50

SALON 1

Yeni Diseksiyon Salonları ve Etik

Prof. Dr. Ahmet Usta

11:00 – 12:00

SALON 1 PANEL
Prof.Dr. Esat Adıgüzel (Moderatör)

Anatomide Lisansüstü Eğitimi ve Sorunlarına Genel Bakış

Prof. Dr. Mustafa F. Sargon, Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul, Prof. Dr. Emel Ulupınar,

12:00 – 13:15

Öğle yemeği

13:15 – 14:05

SALON 1 Sözlü Bildiri Sunumları
Prof. Dr. Zeliha Kurtoğlu Olgunus & Prof. Dr. Oğuz Taşkınalp (Oturum Bşk.)

SS09 Role of Pelvic Avascular Spaces for Total Pelvic Parietal Peritonectomy En-bloc Hysterectomy Procedure with Anatomical Considerations

Selçuk İ, Ersak B, Kılıç F, Şahin Aker S, Özdal B, Yalçın H

SS10 2007-2018 Yılları Arasında Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneğinin Resmi Yayını Olan Anatomy Dergisinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Adanır SS, Bahşi İ, Kervancıoğlu P, Orhan M

SS11 Holstein Sığırda Bazı Kraniometrik Ölçüm Değerleri ile Cavum Cranii Hacmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Bahar S,
Turgut N,  Koçyiğit A

SS12 Klinikte Anatomi Bilgisinin Yeri ve Önemi

Adıgüzel Şahin Z, Benli G, Kahraman G

SALON 2 Sözlü Bildiri Sunumları
Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu & Prof. Dr. Muzaffer Sindel (Oturum Bşk.)

SS13 Canlı Karaciğer Donörlerinde Vasküler ve Biliyer Varyasyonlar Arasında Bir İlişki Var Mı?

Şeker M

SS14 Kadavra Tahniti İçin Alternatif Bir Yöntem: Polimerizasyon
Güngör Aydın A,
Adıgüzel E

SS15 Yüzün Mimik Kaslarının 3 Boyutlu Olarak İncelenmesi

Ülkir M, Erçakmak Güneş B, Günenç Beşer C, Demiryürek D

SS16 1,618’in Anatomisi

Kürkçüoğlu A, Çolakoğlu M, Yalçın N, Aslanoğlu EE, Tarınç İ, Aydın GS

14:10 – 15:00

SALON 1 Sözlü Bildiri Sunumları
Prof. Dr. Ayla Kürkçüoğlu & Prof. Dr. Davut Özbağ (Oturum Bşk.)

SS17 Meme Kitlelerinin Görüntülenmesinde Kullanılan Farklı Modalitelerde Anatomik Oryantasyon

Öztürk C, Güven F

SS18 Kuru İnsan Radius Kemiği’nin Distal ve Proksimal Uçlarının Klinik Etkilerinin İncelenmesi: Anatomik Çalışma

Keskinöz EN, Kabakçı Aydın AD, Akın D, Yılmaz MT

SS19 Ramus Mandibulae Osteotomilerinde Güvenli Bölgenin Saptanması
Sevmez F, Orhan M, Bahşi İ, Yalçın ED

SS20 Gonion’un Yüzdeki Belli Referans Noktalarıyla Olan İlişkisi

Özer CM, Uyar B, Atalar K, Yılmazer Kayatekin Z

SALON 2 Sözlü Bildiri Sunumları
Prof. Dr. Behice Durgun & Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım (Oturum Bşk.)

SS21 Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Yılmaz Bekar M, Irmak Sapmaz H, Aktaş F

SS22 Lumbal Lordoz Açısı ve Lumbal Kas Kalınlıklarının Bel Ağrısı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Dağlı AC, Öner S

SS23 Servikal Bölgede 10-20 Yaşlarında Medulla Spinalisin Ortalama Çapı

Yılmaz S

SS24 Karpal Tüneldeki Flexor Carpi Radialis Tendonu: Radyolojik ve Kadavra Çalışması

Vatansever A, Demiryürek D, Ergun M, Erçakmak Güneş B, Özsoy H

15:10 – 16:15

SALON 1 Özel Oturum: Kadavra Bağışı
Prof. Dr. İbrahim Tekdemir & Prof. Dr. Erdoğan Şendemir (Oturum Bşk.)

SS25 Kadavra ile İlgili Yasalar Yönetmelikler: Güncel Durum Değerlendirmesi
Bilge O, Çelik S

SS26 Kamu Kurumları, Basın ile Vatandaşlarla Kadavra Temini ve Farkındalık Çalışmalarımız

Çelik S, Bilge O

Tartışma

16:15 – 16:35

Kahve arası-Poster ziyaretleri

16:35- 16:50

Kapanış

19:00

Gala için otelden transfer

24 -25 Ocak 2020 Cuma & Cumartesi

Sosyal Program