Kurullar

Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mustafa İMAMOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (TAKAD) Başkanı) 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Haluk ULUUTKU (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Başkanı) 

Kongre Sekreterleri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk ÖZYAŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Öğr.Üyesi )

Araş. Gör. Dr.  Merve CELEP 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Haluk ULUUTKU (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Öğr.Üyesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk ÖZYAŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Öğr.Üyesi )

Araş. Gör. Dr.  Merve CELEP (Doktora Öğrencisi)

Araş. Gör. Dr.  Ilgaz AKIN (Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

Araş. Gör. Hakan OCAK (Anatomi PhD)

Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Demir (Doktora Öğrencisi)

Dr.Kübra ERTEN (Doktora Öğrencisi)

Özgür PALANCI (Doktora Öğrencisi)

Çağla GÜNER (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Aylin TANMAN (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Büşra AYDIN (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Meryem ŞENTÜRK (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Esat Adıgüzel

Prof. Dr. Çağatay Barut

Prof. Dr. Ayhan Cömert

Prof. Dr. Deniz Demiryürek

Prof. Dr. Behice Durgun

Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu

Prof. Dr. Ayla Kürkçüoğlu

Prof. Dr. Zeliha Kurtoğlu Olgunus

Prof. Dr. Davut Özbağ

Prof. Dr. Muzaffer Sindel

Prof. Dr. Bayram Ufuk Şakul

Prof. Dr. Erdoğan Şendemir

Prof. Dr. Oğuz Taşkınalp 

Prof. Dr. İbrahim Tekdemir

Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım

Bilim Kurulu Soyadına Göre Alfabetik Olarak Sıralanmıştır.